Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

Bakalářské (Bc.) a navazující magisterské (Ing.) studium v KS Šumperk


Příjem přihlášek do bakalářského studia v KS  Šumperk na PEF ČZU v Praze pro akademický rok 2017/2018stále trvá.