Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

DVPP


PROGRAMY V RÁMCI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Akademie Jana Amose Komenského Šumperk, je na základě akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy /MSMT 20 483/2012-25/ oprávněna provádět vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků.SPEAK UP! – Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků
Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří se chtějí zdokonalit v anglickém jazyce.
Akreditováno MŠMT: MSMT-17152/2015-1-401
Rozsah kurzu: 60 vyuč.hod.
Přihlásit se do kurzu >>


Doplňující didaktické studium anglického jazyka
Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a tímto doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.
Akreditováno MŠMT: MSMT-17152/2015-1-401

Rozsah kurzu: 60 vyuč.hod. 
Přihlásit se do kurzu >>


ZÁKLADNÍ NORMA ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Akreditováno MŠMT: MSMT-17152/2015-1-401
Rozsah kurzu: 20 vyuč.hod
Přihlásit se do kurzu >>