Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

LanguageCert - mezinárodní zkoušky z ANGLIČTINY a ŠPANĚLŠTINY


Přihláška ke zkouškám LanguageCert >>> ZDE


A N G L I Č T I N A

Co je zkouška LanguageCert ?

LanguageCert je soubor kvalifikací anglického jazyka, který byl vytvořen jako důkladný a spolehlivý standard mapující úroveň Vašeho jazyka. Zkoušky je možno složit v rámci všeobecné angličtiny, business angličtiny nebo mladých žáků od 10 do 14 let. Zkoušky jsou pořádané společností PeopleCert, která je založená na původních City & Guilds a jsou zařazeny v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR.


Co odlišuje LanguageCert od ostatních zkoušek ?


- Termíny mezinárodní zkoušky LanguageCert jsou flexibilní.

- Systém LanguageCert umožňuje studentům složit zkoušku s vysoce kvalifikovanými a pečlivě vybranými odborníky, kteří mají především za úkol potlačit případný strach ze zkoušek a naopak zvýšit váš výkon.

- Úrovně LanguageCert byly vyvinuty na základě skutečných potřeb zaměstnavatele, stejně tak na situacích reálného života zaměřující se především na studentovy komunikační schopnosti.

- Písemná a ústní část zkoušky (IESOL a ISESOL) může být složena nezávazně jedna na druhé. Obě zkoušky jsou samostatnými testy, tudíž se studenti mohou zaměřit nejprve na přípravu jedné zkoušky před splněním té druhé.

- Kandidáti na složení zkoušky mohou u zkoušky používat slovníky.

- Písemná část zkoušky trvá 2.5 hodiny a ústní část pak 15 minut.

- Zkoušky jsou mezinárodně uznávané. Díky zkouškám LanguageCert, můžete zlepšit své šance na přijetí na zahraniční univerzity. LanguageCert Vám také umožní přístup k lepším pracovním příležitostem.

 

Certifikace LanguageCertTermíny zkoušek LanguageCert ve školním roce 2017/2018

Datum zkoušky
Datum přihlášení na zkoušky Úrovně zkoušek
Místo konání
6.10.2017
nejpoozději 15.9.2017 A1, A2, B1, B2, C1, C2 nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk
3.11.2017
nejpoozději 13.10.2017 A1, A2, B1, B2, C1, C2 nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk
1.12.2017
nejpoozději 10.11.2017 A1, A2, B1, B2, C1, C2 nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk
5.1.2018 nejpoozději 15.12.2017 A1, A2, B1, B2, C1, C2 nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk
2.2.2018 nejpoozději 12.1.2018 A1, A2, B1, B2, C1, C2 nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk
2.3.2018 nejpoozději 9.2.2018 A1, A2, B1, B2, C1, C2 nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk
6.4.2018 nejpoozději 16.3.2018 A1, A2, B1, B2, C1, C2 nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk
4.5.2018
nejpoozději 13.4.2017 A1, A2, B1, B2, C1, C2 nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk
7.6.2018
nejpoozději 12.5.2017 A1, A2, B1, B2, C1, C2 nám. Míru 211/4, 787 01  Šumperk


Poplatky za jazykové zkoušek LanguageCert ve školním roce 2017/2018

Úroveň Název IESOL
(ústní zkouška)
ISESOL
(písemná zkouška)
Kombinace
A1 Preliminary 1.500,- Kč
1.500,- Kč 2.900,- Kč
A2 Access 1.500,- Kč 1.500,- Kč 2.900,- Kč
B1 Achiever 1.500,- Kč 1.500,- Kč 2.900,- Kč
B2 Communicator 2.000,- Kč 2.000,- Kč 3.900,- Kč
C1 Expert 2.200,- Kč 2.200,- Kč 4.300,- Kč
C2 Mastery 2.200,- Kč 2.200,- Kč 4.300,- Kč
Š P A N Ě L Š T I N A


LanguageCert USAL esPro BULATS (Business Language Testing Service)

LanguageCert USAL esPro BULATS je mezinárodně uznávaná zkouška ze španělštiny hodnotící jednotlivé jazykové dovednosti potřebné v pracovním prostředí. Jazyková škola Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku je akreditovaným zkouškovým centrem s právem tuto zkoušku pořádat. LanguageCert USAL esPro BULATS je zkouška auditového typu – jedná se o průřezový test pro všechny úrovně SERR.


Části zkoušky

Zkouška je rozdělena do třech částí:

Části lze skládat samostatně nebo podle potřeby v libovolné kombinaci, přičemž každá samostatně složená část má plnohodnotný status zkoušky.

Formy zkoušky

Papírová (Paper-based) – „klasická“ forma zkoušky s ručním vyplňováním zkouškových materiálů v papírové podobě.

Počítačová (Computer-based) – online zkouška s vyplňováním zkouškových cvičení na obrazovce přes klávesnici počítače.

Obě formy zkoušky jsou naprosto rovnocenné.

 

esPro Approved TC certificate