Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

OP lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)NOVÁ KARIÉRA - S PRAXÍ ZA PRACÍ
CZ.1.04/2.1.01/91.00127

V současnosti Akademie Jana Amose Komenského Šumperk realizuje grantový projekt /NOVÁ KARIÉRA - S PRAXÍ ZA PRACÍ/ zaměřený na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob olomouckého kraje - regionu Šmperk prostřednictvím efektivního a cíleného využití dílčích aktivit při zařazení inovativních a doplňkových prvků. Šumperský region patří dlouhodobě mezi regiony s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. Projekt "Nová kariéra - s praxí za prací" vychází z aktuálních potřeb regionu a požadavků na zaměstnance pro uplatnění se na pracovním trhu. Ve snaze maximálně přípravit uchazeče o zaměstnání být na trhu práce konkurenceschopnými nabízí projekt komplexní program poradenských služeb, individuálního přístupu, posílení sebedůvěry, motivaci účastníků projektu k rozšíření již nabytých vědomostí, opětovnému vzdělávání, kariérní poradenství, zajištění odborných praxí v rámci rekvalifikací, podporu uplatnění na trhu práce prostřednictvím vytváření nových pracovních míst a pomoc při zprostředkování zaměstnání. Projekt je svými aktivitami zaměřen nejen na podporu vzdělávání obecně, které rozšíří uchazečům přístup k novému typu zaměstnání, ale inovativně zejména na získávání praktických dovedností v rámci rekvalifikace, které si uchazeči o zaměstnání osvojí během odborných praxí jež budou vykonávat u možných potenciálních zaměstnavatelů. V průběhu praxe účastníci kurzu prokáží své teoretické a praktické znalosti, zkušenosti a dovednosti, ale zejména ochotu se vzdělávat a učit se novým trendům a vycházet vstříc požadavkům, které budou během praxí po účastnících ze stran zaměstnavatelů požadovány a které je připraví flexibilně na tyto změny i v budoucnu reagovat. Vzhledem k délce a způsobu vykonávané praxe budou mít účastníci kurzu vhodnou časovou lhůtu pro adaptaci a zapojení se do kolektivu, samotné výroby, tak i pro poskytování kvalitních služeb.

 

Doba realizace projektu: 1.3.2013 - 28.2.2015

 

Informační schůzka pro zájemce o zařazení do projektu se uskuteční 12.8.2014 v 10.00 hod., v učebně č. 4, budovy Akademie Jana Amose Komenského, nám. Míru 4, Šumperk.

 

Kontakt: akademie@rps.cz nebo 583 213 013583 213 013


OP LZZ