Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA PRO UČITELE MATEŘSKÝCH ŠKOL A UČITELE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OKRESE ŠUMPERK

Akademie Jana Amose Komenského Šumperk realizovala v období od 1.11.2010 do 29.6.2012 grantový projekt (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.13/03.0015) v rámci globálního grantu "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Podstatou tohoto projektu bylo zvýšení jazykové kompetence a zkvalitnění metodických dovedností učitelů mateřských škol a učitelů 1. stupně základních škol v okrese Šumperk.