Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

OP zaměstnanost (OPZ)


"PO LÁVCE" (kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004081


1.3.2017 jsme zahájili projekt ""PO LÁVCE" (kvalitní profesní příprava a adresné zprostředkování zaměstnání pro udržitelnou práci a konkurenceschopnost Šumperska a Jesenicka)".

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu osob dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných na Šumpersku a Jesenicku. Je určen uchazečům o zaměstnání, kteří jsou v evidenci ÚP déle než 1 rok, nebo jejichž souhrnná délka evidence na ÚP představuje v posledních 2 letech alespoň 12 měsíců. Projekt řeší zaměstnanost osob, které se na Šumpersku a Jesenicku ocitají dlouhodobě bez práce a využívá proto současný obecný růst počtu volných pracovních míst. Bude "lávkou" mezi sociálně rizikovou situací dlouhodobě nezaměstnaných a dostupnou pracovní nabídkou - poskytne adaptovaný lokální program zaměstnanosti (motivace, poradenství, rekvalifikace, pracovní trénink atd.) založený na individuálním přístupu a na principu prostupnosti.

Informace pro zájemce o zařazení do projektu vám poskytneme v Informačním centru pro mládež nebo v kanceláři Akademie Jana Amose Komenského, na nám. Míru 4, Šumperk

Doba realizace projektu: 1.3.2017 - 28.2.2019

Kontakt: info@ajak-sumperk.cz nebo 583 213 013, 731 571 586


Logo OPZ

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

__________________________________________________________________________________________________


NOVÁ KARIÉRA - S PRAXÍ ZA PRACÍ II.

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002509

1.9.2016 jsme zahájili projekt "Nová kariéra - s praxí za prací II." který navazuje na náš velice úspěšný projekt "Nová kariéra - s praxí za prací " z období 1.3.2013 - 28.2.2015.

Projekt je určen mladým lidem do 25 let (Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let) žijícím v šumperském a jesenickém regionu. Hlavním cílem projektu je připravit mladé lidi znevýhodněné neznalostí trhu práce na vstup (nebo návrat) na trh práce a pomoci jim najít (většinou první) zaměstnání. K tomu budou využity aktivity jako je informační servis, výběr zájemců, motivačně poradenský program a v neposlední řadě klíčová aktivita, kterou je Nespecifický rekvalifikační kurz pro mladistvé a pro zájemce navíc jeden kurz osobního asistenta. Součástí těchto rekvalifikací je odborná praxe v regionálních firmách a institucích, jakožto potenciálních zaměstnavatelů, kteří mohou získat příspěvek na nově vytvořené pracovní místo pro cílovou skupinu až 140.000 Kč (mzdový příspěvek max. 20.000Kč na 1 osobu po dobu 7 měsíců).

V měsíci září (2017) zahajujeme 4. běh projektu.
Informace pro zájemce o zařazení do projektu vám poskytneme v Informačním centru pro mládež nebo
v kanceláři Akademie Jana Amose Komenského, na nám. Míru 4, Šumperk

Doba realizace projektu: 1.9.2016 - 31.8.2018

Kontakt: info@ajak-sumperk.cz nebo 583 213 013, 731 571 586


Logo OPZ

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.