Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

REKVALIFIKAČNÍ A KVALIFIKAČNÍ KURZY A SEMINÁŘE VE ŠK. ROCE 2017/2018


 

ZÁKLADY OBSLUHY OSOBNÍHO POČÍTAČE - rekvalifikační kurz v rozsahu 40 hod. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-41893/2014-1/1049. Kurz je určen začátečníkům. 
Absolvent kurzu se naučí základní terminologií výpočetní techniky, umí využívat z nabídky Microsoft Office textový editor MS Word. Umí vytvářet a posílat elektronickou poštu, pracovat se soubory a používat internetový vyhledávač.

Zahájení: 2.10.2017
Ukončení: 13.10.2017
Průběh: denně, od 8.00 do 11.20 hod.
Cena: 3.204,-Kč

Využijte možnosti úhrady rekvalifikačního kurzu Úřadem práce v rámci tzv. zvolené rekvalifikace. Nově dle §109a zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Bližšší informace o zvolené rekvalifikaci je možné získat na Kontaktních pracovištích ÚP.