Akademie J. A. Komenského
Náměstí Míru 4
787 01 Šumperk
tel: 583 213 013
email:info@ajak-sumperk.cz
www.ajak-sumperk.cz
AKTUALITY
JAZYKOVÉ TESTY
test jazykových znalostí z Aj, Nj,
Fr, It, Rj, Šp
LanguageCert
mezinárodní jazykové zkoušky
PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ
přihlašovací formulář ke studiu

Univerzita třetího věku


V měsíci září  2017 zahajujeme zimní semestr  2017/2018  tématy :

GENEALOGIE, Hledáme své předky - V průběhu studia se posluchači seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie /rodopisu/ a  získají informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.


1. Úvod do genealogie a její dějiny – 21.9.2017
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě. – 12.10.2017
3. O matrikách – 26.10.2017
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků – 9.11.2017
5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika. - 23.11.2017
6. Rodové kroniky a srazy – 7.12.2017

 

VČELAŘSKÝ ROK - Účastníci  se postupně budou seznamovat se základními  činnostmi nezbytnými pro založení včelstva během celého včelařského roku.

1. Med – 5.10.2017
2. Časné jaro – 19.10.2017
3. Jaro – 2.11.2017
4. Choroby včel – 16.11.2017
5. Podletí, příprava na zimu a odběr měli - 30.11.2017
6. Chov a výměna matek, těžba vosku  - 14.12.2017


Přednášky se konají  vždy ve čtvrtek v době od 14.00 do 15.30 hod.,  na Akademii  Jana Amose Komenského v  Šumperku, nám. Míru č.4,  v učebně č. 4,  1. poschodí.


Zájemci o studium se mohou přihlásit římo na Akademii J.A. Komenského v Šumperku, nebo elektronickou přihláškou na "Genealogie" nebo "Včelařský rok".