+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ

Zajišťujeme "Jazykové kurzy pro veřejnost, firmy a instituce  ■  Pomaturitní studium  ■  Mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny a španělštiny  ■  Výuku angličtiny v rámci DVPP  ■ Překlady a tlumočení  ■ Jazykový audit"JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST V 1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019


Jazykové kurzy pro veřejnost probíhají 1x nebo 2x týdně (viz. tabulka níže) po 2 vyučovacích hodinách (90 min.) v učebnách jazykové školy na nám. Míru 4, Šumperk. Do kurzu je možné se přihlásit elektronicky prostřednictvím PŘIHLÁŠKY na našich internetových stránkách. Úhrada kurzovného musí být uhrazena před zahájením kurzu (podrobné inf. obdžíte po podání elektronické přihlášky). V případě neúčasti na jednotlivých lekcích se kurzovné ani jeho poměrná část nevrací.


Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE