Zkouška profesní kvalifikace "Strážný/strážná" | Akademie Šumperk
+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

Zkouška profesní kvalifikace "Strážný/strážná"

Profesní kvalifikace Strážný/strážná (68-008-E) je určena všem pracovníkům, kteří zajišťují činnost ostrahy majetku, osob a chráněných zájmů.

 

 

Zkouška probíhá před tříčlennou zkušební komisí složenou z autorizovaných fyzických osob. Před zahájením ověřování znalostí je uchazeč seznámen s místem konání zkoušky (pracovištěm), organizací zkoušky a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a dalšími omezeními. Zkouška probíhá v souladu s hodnotícím standardem, viz. Národní soustava kvalifikací (NSK). Zkouška se skládá z písemného testu a ústní/praktické části. Obě části zkoušky absolvuje uchazeč v jednom dni. 

 

Hodnocení zkoušky - výsledné hodnocení se stanoví zvlášť pro písemný test a ústní/praktickou část zkoušky, přičemž obě části musí být úspěšně splněny. Výsledky se zaznamenávají do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení musí znít „vyhověl/a“ nebo „nevyhověl/a“.
 
Certifikát po úspěšném absolvování zkoušky uchazeč získá Osvědčení o profesní kvalifikaci Strážný/strážná. Tento certifikát má celoživotní platnost a je majetkem absolventa zkoušky. Zaměstnavatelům náleží pouze kopie, příp. ověřená kopie tohoto certifikátu.
 
Písemný test trvá max. 45 minut a obsahuje 30 náhodně vybraných otázek ze série otázek, které má uchazeč od nás k dispozici ve studijních materiálech. V písemném testu uchazeč označí jednu ze tří odpovědí, kterou považuje za správnou. K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 24 otázek (ze 30 otázek) testu správně. Komise písemný test ihned vyhodnotí a sdělí uchazečům výsledek. V případě úspěšného písemného testu uchazeč pokračuje k ústní/praktické části zkoušky.
 

Ústní/praktická část zkoušky trvá max. 30 minut. Doba přípravy je max. 10 minut. Uchazeč vyřeší 2 náhodně vybrané typové situace, vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B souboru otázek, které od nás obdrží ve studijních materiálech. Skupina A ověřuje kompetence jako kontrola osob a vozidel na vrátnicích, kontrolní činnost ve střežených objektech aj. Skupina B ověřuje kompetence provádění úkonů k zajištění bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob používáním věcných bezpečnostních prostředků, vedení dokumentace o ostraze aj. V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

 

Cena zkoušky profesní kvalifikace Strážný/á  je 1.500,- Kč. 

 

 

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE
Všechny aktuality

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější používání našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím