+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

Mezinárodní jazykové zkoušky

Přihláška ke zkouškám LanguageCert >>> ZDE KE STAŽENÍ

 

A N G L I Č T I N A 

Co je zkouška LanguageCert ?

LanguageCert je soubor kvalifikací anglického jazyka, který byl vytvořen jako důkladný a spolehlivý standard mapující úroveň Vašeho jazyka. Zkoušky je možno složit v rámci všeobecné angličtiny, business angličtiny nebo mladých žáků od 10 do 14 let. Zkoušky jsou pořádané společností PeopleCert, která je založená na původních City & Guilds a jsou zařazeny v seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT ČR.

Co odlišuje LanguageCert od ostatních zkoušek ?

- Termíny mezinárodní zkoušky LanguageCert jsou flexibilní.
- Systém LanguageCert umožňuje studentům složit zkoušku s vysoce kvalifikovanými a pečlivě vybranými odborníky, kteří mají především za úkol potlačit případný strach ze zkoušek a naopak zvýšit váš výkon.
- Úrovně LanguageCert byly vyvinuty na základě skutečných potřeb zaměstnavatele, stejně tak na situacích reálného života zaměřující se především na studentovy komunikační schopnosti.
- Písemná a ústní část zkoušky (IESOL a ISESOL) může být složena nezávazně jedna na druhé. Obě zkoušky jsou samostatnými testy, tudíž se studenti mohou zaměřit nejprve na přípravu jedné zkoušky před splněním té druhé.
- Písemná část zkoušky trvá 2.5 hodiny a ústní část pak 15 minut.
- Zkoušky jsou mezinárodně uznávané. Díky zkouškám LanguageCert, můžete zlepšit své šance na přijetí na zahraniční univerzity. LanguageCert Vám také umožní přístup k lepším pracovním příležitostem.

  

Termíny a ceny jazykových zkoušek LanguageCert ve školním roce 2018/2019 >>> ZDE KE STAŽENÍ
Š P A N Ě L Š T I N A

 

LanguageCert USAL esPro BULATS (Business Language Testing Service) je mezinárodně uznávaná zkouška ze španělštiny hodnotící jednotlivé jazykové dovednosti potřebné v pracovním prostředí. Jazyková škola Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku je akreditovaným zkouškovým centrem s právem tuto zkoušku pořádat. LanguageCert USAL esPro BULATS je zkouška auditového typu – jedná se o průřezový test pro všechny úrovně SERR.


Č Á S T I   Z K O U Š K Y

Zkouška je rozdělena do třech částí:

- poslech, čtení a použití jazyka
- psaní
- mluvený projev

Části lze skládat samostatně nebo podle potřeby v libovolné kombinaci, přičemž každá samostatně složená část má plnohodnotný status zkoušky.

Formy zkoušky
Papírová (Paper-based) – „klasická“ forma zkoušky s ručním vyplňováním zkouškových materiálů v papírové podobě.

Počítačová (Computer-based) – online zkouška s vyplňováním zkouškových cvičení na obrazovce přes klávesnici počítače.

Obě formy zkoušky jsou naprosto rovnocenné.

 
     
 

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE
Všechny aktuality