Mezinárodní jazykové zkoušky | Akademie Šumperk
+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

Mezinárodní jazykové zkoušky

Přihláška ke zkouškám LanguageCert >>> ZDE KE STAŽENÍ


Co je zkouška LanguageCert z ANGLIČTINY?

Zkoušky z obecné angličtiny vyvíjené společností PeopleCert, nahrazující dříve nabízené zkoušky City & Guilds. Pro dospělé a mládež jsou určeny LanguageCert International ESOL (English for Speakers of Other Languages). Zkoušky sestávají ze dvou částí, kdy první, psaná, testuje poslech, čtení a psaní uchazeče a druhá je ústní zkouška komunikačních dovedností. Nahrávky ústní zkoušky vyhodnocují až následně externí hodnotitelé. Lze se přihlásit na písemnou i ústní zkoušku a pořídit si tak certifikát kompletní. Ústní a písemná zkouška přitom nemusí být na stejné pokročilosti a druhou ze zkoušek je možné vykonat třeba až půl roku po první. Nebo lze absolvovat jen jednu ze zkoušek a dosvědčit tak svou jazykovou úroveň pouze v psané nebo pouze v ústní angličtině.  Využití zkoušek je celosvětové a Akademie J. A. Komenského v Šumperku je akreditovaným testovacím centrem těchto zkoušek. Písemné i ústní zkoušky je možné skládat na 6 úrovních:


- LanguageCert ESOL Preliminary - A1 - začátečník
- LanguageCert ESOL Access - A2 - mírně pokročilý
- LanguageCert ESOL Achiever - B1 - nižší-středně pokročilý
- LanguageCert ESOL Communicator - B2 - vyšší-středně pokročilý
- LanguageCert ESOL Expert - C1 - pokročilý
- LanguageCert ESOL Mastery - C2 - expert

Variantou těchto certifikátů přizpůsobenou dětem ve věku přibližně 7 až 12 let jsou LanguageCert Young Learners ESOL, u kterých je opět možné zvolit písemnou část, ústní část i jejich kombinaci. Dostupné jsou ve 2 úrovních:


- LanguageCert Young Learners Fox - A1 začátečník
- LanguageCert Young Learners Owl - A2 mírně pokročilý

 

Co odlišuje LanguageCert od ostatních zkoušek ?

- prestižní, cenově dostupný mezinárodně uznávaný jazykový certifikát (Ofqual). Úrovně A1 – C2 SERR
- zkoušky jsou „user – friendly“, zaměřené na využití jazyka v praxi
- nevyžadují náročnou a zdlouhavou strategickou přípravu
- certifikát z AJ nahrazující maturitní profilovou zkoušku z AJ (MŠMT)
- NOVINKA !! možnost složení zkoušky ON-LINE PROCTORED přímo z pohodlí domova
- NOVINKA !! placement test ENPRO se závěrečným certifikátem pro dosaženou úroveň
- podle typu zkoušky možnost získání certifikátu již do 3 dnů (!!), do pěti a do deseti pracovních dnů
- jsou velmi flexibilní (můžete složit písemnou a ústní část samostatně různou formou a v různých úrovních)
- nabízejí řadu forem složení zkoušky a časovou flexibilitu jak pro přihlášení, tak pro získání certifikátu
- zkoušky nižších úrovní vhodné i pro děti školního věku
- jsou cenově dostupné 

Termíny a ceny jazykových zkoušek LanguageCert ve školním roce 2019/2020 >>> ZDE KE STAŽENÍ

 

Co je zkouška LanguageCert ze ŠPANĚLŠTINY?

LanguageCert USAL esPro BULATS (Business Language Testing Service) je mezinárodně uznávaná zkouška ze španělštiny hodnotící jednotlivé jazykové dovednosti potřebné v pracovním prostředí. Jazyková škola Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku je akreditovaným zkouškovým centrem s právem tuto zkoušku pořádat. LanguageCert USAL esPro BULATS je zkouška auditového typu – jedná se o průřezový test pro všechny úrovně SERR.

Zkouška je rozdělena do třech částí: 
- poslech, čtení a použití jazyka
- psaní
- mluvený projev

Části lze skládat samostatně nebo podle potřeby v libovolné kombinaci, přičemž každá samostatně složená část má plnohodnotný status zkoušky.

Formy zkoušky:
Papírová (Paper-based) – „klasická“ forma zkoušky s ručním vyplňováním zkouškových materiálů v papírové podobě.
Počítačová (Computer-based) – online zkouška s vyplňováním zkouškových cvičení na obrazovce přes klávesnici počítače.
Obě formy zkoušky jsou naprosto rovnocenné.

 

Termíny a ceny jazykových zkoušek LanguageCert ve školním roce 2019/2020 >>> ZDE KE STAŽENÍ

 
     
 

Zobrazit všechny AKCE
Všechny aktuality

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější používání našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím