+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE

Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku – Konzultační středisko PEF České zemědělské univerzity v Praze, nabízí seniorům pro akademický rok 2018/2019 virtuální studium „Univerzity třetího věku“. Jedná se o vzdělávací program, který nabízí seniorům možnosti jak aktivně trávit svůj volný čas. Nabízí možnost osvěžit si pozapomenuté znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata a případně i posílit svůj životní optimismus.

Kolektiv věkově i názorově podobně orientovaných "spolužáků" a zkušení lektoři umožní posluchačům diskusi či zamyšlení nad problémy dnešního uspěchaného světa, který se ve svých důsledcích, ať chceme nebo ne, bytostně dotýká každého z nás.

Studijní program je tříletý / 6 semestrů/. Každý semestr má 6 přednášek. Přednášky se konají po 14 dnech vždy ve čtvrtek a výuka je v rozsahu dvou vyučovacích hodin /14.00 – 15.30 hod./. Výuka probíhá v učebně Akademie Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk.

Přihlášky a další informace ke studiu získáte na Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk, tel. 583 213 013, 603 293 688. 

 

 

V měsíci říjnu zahajujeme zimní semestr 2018/2019 v KS Šumperk tématy:

 

České dějiny a jejich souvislosti

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny chápeme jako naše české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních,  kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim  je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.  

 

Přednáškami provází prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

 1. Češi, národ, stát - 11.10.2018
 2. Společnost a křesťanství. – 25.10.2018
 3. Velmoži, knížata, králové – 8.11.2018
 4. Stříbro a moc – 22.11.2018
 5. Český král a římský panovník. - 6.12.2018
 6. Krize motorem dějin – 20.12.2018

 

České dějiny a jejich souvislosti II.

Volné pokračování kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.

 

Přednáškami provází prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

 1. Krize jako začátek nového –  4.10.2018
 2. Zlatý věk – 18.10.2018
 3. Temno a jeho světla – 1.11.2018
 4. Osvícenství a jeho stíny – 15.11.2018
 5. Národní obrození - 29.11.2018
 6. Zrození občana - 13.12.2018

 

Přednášky se konají jednou za čtrnáct dnů, vždy ve čtvrtek, a to v dopoledních i odpoledních hodinách: dopoledne od 10.00 do 11.30 hod., odpoledne od 14.00 do 15.30 hod. v učebně na Akademii  Jana Amose Komenského v Šumperku, nám. Míru č.4,   1. poschodí.  Zájemci o studium se mohou přihlásit přímo na Akademii Jana Amose Komenského v Šumperku, nebo podat přihlášku >>> ZDE

 


  

V měsíci říjnu zahajujeme zimní semestr 2018/2019 v KS Dolní Studénky  tématy:

České dějiny a jejich souvislosti

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny chápeme jako naše české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních,  kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim  je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled.  

 

Přednáškami provází prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

 1. Češi, národ, stát – 9.10.2018
 2. Společnost a křesťanství. – 23.10.2018
 3. Velmoži, knížata, králové –  6.11.2018
 4. Stříbro a moc –  20.11.2018
 5. Český král a římský panovník. - 4.12.2018
 6. Krize  motorem dějin – 18.12.2018

 

Přednášky se konají  jednou za čtrnáct dnů vždy v úterý v dopoledních hodinách v době od 9.00 do 11.00 hod  v  zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Studénky.

 

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE