UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE | Akademie Šumperk
+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE


Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku – Konzultační středisko PEF České zemědělské univerzity v Praze, nabízí seniorům pro akademický rok 2021/2022 virtuální studium „Univerzity třetího věku“. Jedná se o vzdělávací program, který nabízí seniorům možnosti jak aktivně trávit svůj volný čas. Nabízí možnost osvěžit si pozapomenuté znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata a případně i posílit svůj životní optimismus. 

Kolektiv věkově i názorově podobně orientovaných "spolužáků" a zkušení lektoři umožní posluchačům diskusi či zamyšlení nad problémy dnešního uspěchaného světa, který se ve svých důsledcích, ať chceme nebo ne, bytostně dotýká každého z nás.

Studijní program je tříletý / 6 semestrů/. Každý semestr má 6 přednášek. Přednášky se konají po 14 dnech vždy ve čtvrtek  v dopoledních i odpoledních hodinách a  výuka je v rozsahu dvou vyučovacích hodin.   Přednášky se konají v učebnách   na  Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk.

Přihlášky a další informace ke studiu získáte na Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk, tel. 603 293 688, prusova@ajak-sumperk.cz. 

 

 

V měsíci ÚNORU zahajujeme LETNÍ semestr 2023/2024 v KS Šumperk tématy:

 

České dějiny a jejich souvislosti  (začínáme 1. února 2024) 

Dovětek v názvu kurzu České dějiny a jejich souvislosti není náhodný. To proto, že české dějiny chápeme jako naše české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních,  kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim  je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled. 
Přednáškami provází prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

1.  Češi, národ, stát – 1. 2. 2024
2.  Společnost a křesťanství – 15. 2. 2024
3.  Velmoži, knížata, králové – 29. 2. 2024
4.  Stříbro a moc – 14. 3. 2024
5.  Český král a římský panovník – 28. 3. 2024
6.  Krize  motorem dějin – 11. 4. 2024

Přednášky se konají  v dopoledních hodinách v době od 10.30 do 12.00 hod.  Výuka probíhá na Akademii Jana Amose Komenského  v Šumperku, nám. Míru č.4., v učebně č. 4, 1. poschodí. 
Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.   

  

Každodenní život v barokních Čechách a na Moravě  (začínáme 1. února 2024) 

Když se díváme na dějiny určité doby, vždy jakoby podvědomě začínáme u vladařů – králů, císařů či v moderní době prezidentů. Ale české dějiny neměly jen Karla IV., Jana Žižku či Valdštejna. Žily tam generace jakoby „zapomenutých“ prostých lidí, mužů a žen. Ti přece museli mít také své dějiny, své životní příběhy. Pokud archivy nabídnou dostatek dokumentů, můžeme je studovat se stejným zájmem a úspěchem jako korunované hlavy. A tak tento kurz sleduje každodennost těchto lidí, kteří žili před staletími na českém venkově, a nabízí témata, jež osvětlují život našich předků v celé šíři. Sem patří také kriminalita, sex, životní běh prosté ženy, ale pro severní Moravu také čarodějnické procesy či osobnost s nimi těsně spjatá – H. F. Boblig. Tato témata prozrazují, že venkovský život nebyl jen o práci, robotě, ale bylo tam mnoho zajímavých příběhů někdejších živých lidí, jejichž osudy mohou přinést jiný pohled na naši minulost. A toto poznání představuje hlavní smysl celého cyklu přednášek. 
Přednáškami provází prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.

 

1.  Sex v době temna – 1. 2. 2024
2.  Obyčejný život v baroku (život bez lesku barokní nádhery) – 15. 2. 2024
3.  Kriminalita a každodennost  – 29. 2. 2024
4.  Mýtus čarodějnických procesů na severní Moravě – 14. 3. 2024
5.  Boblig kontra Lautner, dobro kontra zlo? – 28. 3. 2024
6.  Malé dějiny velkého světa (dobrodružný život prosté ženy) – 11. 4. 2024   

Přednášky se konají  v odpoledních hodinách v době od 14.00 do 15.30 hod.  Výuka probíhá na Akademii Jana Amose Komenského  v Šumperku, nám. Míru č.4., v učebně č. 4, 1. poschodí. 
Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.          

 

Santini  (začínáme 8. února 2024) 

Výukový kurz je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. V šesti přednáškách se postupně dozvíme o Santiniho životě a budeme sledovat jeho profesní kariéru. Místa, spjatá s jeho tvorbou, která v kurzu společně navštívíme, mohou být zároveň i tipem na zajímavý - nejen prázdninový - výlet. Vydejme se proto společně po mistrových stopách! 
Přednáškami provází doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

1.  Santini: mládí, studium, východiska, inspirace – 8. 2. 2024
2.  Santini v Praze a okolí – 22. 2. 2024.
3.  Santini ve středních Čečchách – 7. 3. 2024
4.  Santini  ve Žďáru nad Sázavou – 21. 3. 2024
5.  Santini  v západních Čechách – 4. 4. 2024
6.  Santini ve východních Čechách – 18. 4. 2024

Přednášky se konají v odpoledních hodinách v době od 14.00 do 15.30 hod.  Výuka probíhá na Akademii Jana Amose Komenského  v Šumperku, nám. Míru č.4., v učebně č. 4, 1. poschodí. 
Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.   

    

Santini  (začínáme 8. února 2024) 

Výukový kurz je věnován významnému českému baroknímu architektovi italského původu Janu Blažeji Santini Aichelovi, s jehož jedinečným dílem se můžeme setkat na mnoha místech naší republiky. V šesti přednáškách se postupně dozvíme o Santiniho životě a budeme sledovat jeho profesní kariéru. Místa, spjatá s jeho tvorbou, která v kurzu společně navštívíme, mohou být zároveň i tipem na zajímavý - nejen prázdninový - výlet. Vydejme se proto společně po mistrových stopách! 
Přednáškami provází doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.

 

1.  Santini: mládí, studium, východiska, inspirace – 8. 2. 2024
2.  Santini v Praze a okolí – 22. 2. 2024
3.  Santini ve středních Čečchách – 7. 3. 2024
4.  Santini  ve Žďáru nad Sázavou – 21. 3. 2024
5.  Santini  v západních Čechách – 4. 4. 2024
6.  Santini ve východních Čechách – 18. 4. 2024

Přednášky se konají  v dopoledních hodinách v době od 10.00 do 11.30 hod.  Výuka probíhá na Akademii Jana Amose Komenského  v Šumperku, nám. Míru č.4., v učebně č. 4, 1. poschodí. 
Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.         

  

V měsíci ÚNORU zahajujeme LETNÍ semestr 2023/2024 v KS Dolní Studénky  tématy:


Leonardo da Vinci  (začínáme 6. února 2024) 

Kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance – Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci. O tom, že jeho talent byl skutečně všestranný se přesvědčíte v šesti videopřednáškách,  které jsou věnovány jednotlivým etapám jeho života a tvorby. 
Přednáškami provází doc. Mgr. Martin Palíček, Ph.D.

 

1.  Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo – 6. 2. 2024
2.  Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí – 20. 2. 2024
3.  Leonardo da Vinci: madony – 5. 3. 2024
4.  Leonardo da Vinci: portréty – 19. 3. 2024
5.  Leonardo da Vinci: nástěnné malby – 2. 4. 2024
6.  Leonardo da Vinci: kreslíř, sochař, architekt – 16. 4. 2024

 

Přednášky se konají  jednou za čtrnáct dnů vždy v úterý v dopoledních hodinách v době od 9.00 do 10.30 hod  v  zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Studénky. 
Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: srsnova@seznam.cz, tel. 603 960 441,   nebo    prusova@ajak-sumperk.cz, tel 603 293 688
 

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější používání našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím