+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE


Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku – Konzultační středisko PEF České zemědělské univerzity v Praze, nabízí seniorům pro akademický rok 2018/2019 virtuální studium „Univerzity třetího věku“. Jedná se o vzdělávací program, který nabízí seniorům možnosti jak aktivně trávit svůj volný čas. Nabízí možnost osvěžit si pozapomenuté znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata a případně i posílit svůj životní optimismus. 

Kolektiv věkově i názorově podobně orientovaných "spolužáků" a zkušení lektoři umožní posluchačům diskusi či zamyšlení nad problémy dnešního uspěchaného světa, který se ve svých důsledcích, ať chceme nebo ne, bytostně dotýká každého z nás.

Studijní program je tříletý / 6 semestrů/. Každý semestr má 6 přednášek. Přednášky se konají po 14 dnech vždy ve čtvrtek a výuka je v rozsahu dvou vyučovacích hodin /14.00 – 15.30 hod./. Výuka probíhá v učebně Akademie Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk.

Přihlášky a další informace ke studiu získáte na Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk, tel. 583 213 013, 603 293 688. 

 

 

V měsíci únoru zahajujeme letní semestr 2018/2019 v KS Šumperk tématy:

 

České dějiny a jejich souvislosti II.

České dějiny chápeme jako naše české, Čechů. Avšak tyto naše dějiny se trvale odehrávají v mnohačetných a proměňujících se souvislostech národních, státních, kulturních, ale i geografických a klimatických. Bez zřetele k nim, je nelze pochopit. Proto kurz chce v míře, kterou jeho plánovaný třísemestrální rozsah umožňuje, na tyto souvislosti upozornit. Je tedy koncipován jako zamyšlení nad základními problémy českého dějinného vývoje a nikoli jako jeho faktografický přehled. V letním semestru bude volné pokračování druhé části kurzu České dějiny a jejich souvislosti, věnující se dalším historickým etapám.  V šesti přednáškách se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století.

 

Přednáškami provází prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

 1. Krize jako začátek nového –  7.2.2019
 2. Zlatý věk – 21.2.2019
 3. Temno a jeho světla – 7.3.2019
 4. Osvícenství a jeho stíny – 21.3.2019
 5. Národní obrození – 4.4.2019
 6. Zrození občana – 18.4.2019

 

 

Klenoty barokního sochařství v českých zemích

V šesti přednáškách budou posluchači postupně seznamováni s  nejzajímavějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.  

 
Přednáškami provází doc. Martin Pavlíček  PhDr.

 

 1. Květná zahrada v Kroměříži, sochařská galerie all´antica a barokní Řím –  14.2.2019
 2. Salla terrena zámecké rezidence v Kroměříži, proměny přírody v umění – 28.2.2019
 3. Vidění sv. Luitgardy a Sv.František Xaverský na Karlově mostě, pomníky barokní slávy svatých –  14.3.2019
 4. Náhrobek Jana Váslava Vratislava z Mitrovic v Praze, souvislosti evropsky věhlasného díla – 28.3.2019
 5. Ctnosti a Neřesti v Kuksu, s Herkulem na cestě mezi dobrem a zlem – 11.4.2019
 6. Betlém u Kuksu, les poustevníků a Kristových zjevení – 25.4.2019

 

Přednášky se konají jednou za čtrnáct dnů, vždy ve čtvrtek, a to v dopoledních i odpoledních hodinách: dopoledne od 10.00 do 11.30 hod., odpoledne od 14.00 do 15.30 hod. v učebně na Akademii  Jana Amose Komenského v Šumperku, nám. Míru č.4,   1. poschodí.  Zájemci o studium se mohou přihlásit přímo na Akademii Jana Amose Komenského v Šumperku, nebo podat přihlášku >>> ZDE

 


  

V měsíci únoru zahajujeme zimní semestr 2018/2019 v KS Dolní Studénky  tématy:

České dějiny a jejich souvislosti II.

V letním semestru  ve druhé části  kurzu České dějiny a jejich souvislosti II, se budeme zabývat českými dějinami v období 15. až 19. století. V šesti přednáškách se projdeme základními etapami českých dějin, které nás dovedou až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

 

Přednáškami provází prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

 1. Krize jako začátek nového –  5.2.2019
 2. Zlatý věk – 19.2.2019                                     
 3. Temno a jeho světla – 5.3.2019
 4. Osvícenství a jeho stíny – 19.3.2019
 5. Národní obrození – 2.4.2019
 6. Zrození občana – 16.4.2019

 

Přednášky se konají  jednou za čtrnáct dnů vždy v úterý v dopoledních hodinách v době od 9.00 do 11.00 hod  v  zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Studénky.

 

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE