UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE | Akademie Šumperk
+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU PŘI PEF ČZU V PRAZE


Akademie Jana Amose Komenského v Šumperku – Konzultační středisko PEF České zemědělské univerzity v Praze, nabízí seniorům pro akademický rok 2021/2022 virtuální studium „Univerzity třetího věku“. Jedná se o vzdělávací program, který nabízí seniorům možnosti jak aktivně trávit svůj volný čas. Nabízí možnost osvěžit si pozapomenuté znalosti a doplnit je novými poznatky, pohovořit si s předními odborníky na různá témata a případně i posílit svůj životní optimismus. 

Kolektiv věkově i názorově podobně orientovaných "spolužáků" a zkušení lektoři umožní posluchačům diskusi či zamyšlení nad problémy dnešního uspěchaného světa, který se ve svých důsledcích, ať chceme nebo ne, bytostně dotýká každého z nás.

Studijní program je tříletý / 6 semestrů/. Každý semestr má 6 přednášek. Přednášky se konají po 14 dnech vždy ve čtvrtek  v dopoledních i odpoledních hodinách a  výuka je v rozsahu dvou vyučovacích hodin.   Přednášky se konají v učebnách   na  Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk.

Přihlášky a další informace ke studiu získáte na Akademii Jana Amose Komenského, nám. Míru č.4, Šumperk, tel. 603 293 688, prusova@ajak-sumperk.cz. 

 

 

V měsíci ZÁŘÍ zahajujeme ZIMNÍ semestr 2021/2022 v KS Šumperk tématy:

 

Dějiny oděvní kultury II. díl (začínáme 30. září 2021)

Ve druhé části  cyklu 6.přednášek Dějin oděvní  kultury se dostaneme do období po prohrané bitvě na Bílé Hoře a třicetileté válce,  až do  doby vlády Ludvíkovců a Marie Terezie.  Nahlédneme  do barokní a rokokové oděvní kultury.  Budeme sledovat módu a život nejznámějších evropských panovníků a jejich dvorů, nakoukneme do módy venkovanů a také se seznámíme s vojenskými uniformami Napoleona a jeho vojska. V přednáškách se dozvíme nejen o oblékání, ale seznámíme se i s dobovými účesy, obuvi a různými módními doplňky a šperky. 

Přednáškami provází  Ing. Petr Tylínek.

1. Z bitevních polí třicetileté války na dvůr Ludvíka XIV. –30.9. 2021
2. V rytmu menuetu hravého rokoka - 14.10. 2021 
3. Epocha pozdního rokoka Ludvíka XVI. a její revoluční závěr – 27.10. 2021 
4. Návrat šlechty a kult bohatého měšťáka doby biedermeieru – 11.11. 2021 
5. Druhé rokoko navrací nejen krinolinu – 25.11. 2021 
6. Evropa dotančí k přelomu 19. a 20. století – 9.12. 2021                                       

 

Křesťanská ikonografie a hagiografie (začínáme 30. září 2021)

V cyklu šesti přednášek se budeme věnovat  základům křesťanské ikonografie a hagiografie. 

Přednáškami provází prof. PhDr,.Ing Jan Royt PhD., DSc.
  

1. Ikonografie a hagiografie – 30.9. 2021 
2. Ikonografie a hagiografie - 14.10.2021 
3. Ikonografie a hagiografie – 27.10.2021 
4. Ikonografie a hagiografie – 11.11.2021 
5. Ikonografie a hagiografie – 25.11.2021
6. Ikonografie a hagiografie –  9.12.2021

 

Dějiny oděvní kultury I. díl (začínáme 7. října 2021)

Cyklus  přednášek o historii odívání nás provede  dalekou cestou až ke kořenům  lidské civilizace.  Na této cestě budeme odhalovat proměny životního stylu  kam patří i móda a odívání. Prohlédneme si mnoho zachovaných originálních oděvů a jejich doplňků na obrazech, kresbách a vzácných dokumentech. Povíme si něco o používaných materiálech, barvách, střizích, líčení a hygieně a odhalíme některé historické souvislosti daných míst. Přednáškami provází  Ing. Petr Tylínek.


1. Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid – 7.10. 2021
2. Počátky klasické evropské kultury – 21.10. 2021
3. Všechny cesty vedou k Římu - 4.11. 2021
4. Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury – 18.11. 2021
5. Ve stínu lomeného oblouku – 2.12. 2021
6. Oděv evropské renesance – 16.12. 2021
 

Genealogie (začínáme 7. října 2021)

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. 

Přednáškami provází Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

1. Úvod do genealogie a její dějiny – 7.10. 2021 
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě. – 21.10.2021 
3. O matrikách – 4.11.2021 (.00-0.0 hod.)
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků – 18.11.20210
5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika. – 2.12.2021 
6. Rodové kroniky a rodové srazy. – 16.12.2021

  

Přednášky se konají  jednou za čtrnáct dní vždy ve čtvrtek  v dopoledních hodinách  v době od 10.00 do 11.30 hod a odpoledních hodinách v době od 14.00 do 15.30 hod.  Výuka probíhá v učebnách na Akademii Jana Amose Komenského  v Šumperku, nám. Míru č.4.  Ke studiu je nutné se přihlásit mailem: prusova@ajak-sumperk.cz, nebo na tel. 603 293 688.

      

V měsíci ŘÍJNU zahajujeme ZIMNÍ semestr 2021/2022 v KS Dolní Studénky  tématy:


Dějiny oděvní kultury III.  (začínáme 5. října 2021) 

V dalších přednáškách cyklu  dějin oděvní kultury se dostáváme do 20. století a budeme pokračovat  20. a 30 lety  20 století.  Je to období naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 40. a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní krejčovský um. 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu, hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického programu na straně druhé. A byznys módou let 80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní. 

Přednáškami provází Ing. Petr Tylínek


1. Blíží se 1. světová krize. – 5.10. 2021 
2. Zlatá 20.léta a krizí ovlivněná léta 30. – 19.10. 2021  
3. Módní salony a osobnosti  – 2.11. 2021
4. 40. a 50. léta jako doba válečná a mírová – 16.11. 2021 
5. Energií nabitá 60. a 70. léta – 30.11. 2021 
6. 80. a 90. léta, léta spojená s obavami z nového tisíciletí – 14.12. 2021 

 

Přednášky se konají  jednou za čtrnáct dnů vždy v úterý v dopoledních hodinách v době od 9.00 do 10.30 hod  v  zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Studénky.

 

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější používání našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím