PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE | Akademie Šumperk
+420 583 213 013
Menu
+420 583 213 013
Přihláška do kurzu

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze organizuje ve svých Centrech vzdělávání PEF (CV) - dříve "Konzultační střediska PEF" - studium vybraných programů v bakalářském a magisterském stupni v kombinované (dálkové) formě studia. Více informací >>> ZDE.

 

V Centru vzdělávání Provozně ekonomické fakulty Šumperk lze studovat v kombinované formě bakalářský program Veřejná správa a regionální rozvoj, magisterský program Veřejná správa a regionální rozvoj a nově magisterský program Projektové řízeníPŘIHLÁŠKY ke studiu v akademickém roce 2024/2025 v KS Šumperk se již přijímají >>> ZDE. Postup při podávání přihlášky - vstoupit do systému e-přihlášek jako nový uživatel - zvolte typ studia Bakalářské CŽV nebo Navazující magisterské CŽV a následně program v požadovaném místě studia. Studenti jsou ke studiu přijímáni bez přijímacích zkoušek a přihlášku mají možnost podat až do 20.9.2024.

 


  

Studijní program VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ - bakalářský stupeň (Bc.) trvá standardně 3 roky (6 semestrů), s tím, že první polovinu studia (3 semestry/1,5 roku) student studuje v režimu celoživotního vzdělávání, které je zpolatněno. Druhou polovinu studia (3 semestry/1,5 roku) student studuje ve statutu studenta, které je již zdarma. Přihláška do bakalářského studia >>> ZDE

 

Proč studovat veřejnou správu a regionální rozvoj - cílem programu je teoretická i praktická příprava odborníků mezioborového typu s důrazem na komplexní uplatňování nabytých vědomostí v systému veřejné správy, projektování a řízení regionálního rozvoje. Koncepce programu vychází z aktuálních potřeb společnosti začleňující se do evropských struktur a vyrovnávající se s institucionálním řádem vyspělé Evropy na začátku 21. století. Důraz je kladen na specifiku rozvoje venkovského prostoru. Získaná kvalifikace umožní absolventům nalézt uplatnění na vysoce odborných či řídících pozicích ve státní správě, místní a krajské samosprávě, ve veřejnoprávních i soukromých institucích sociální péče.


První stupeň studia – kurz CŽV (3 semestry/1,5 roku):

 • jedná se o kombinované (dálkové) studium, kde výuka a jednotlivé zkoušky probíhají pouze o víkendech v Šumperku dle aktuálního rozrvhu
 • cena za studium za semestr/pololetí je 17 800,- Kč
 • platbu za studium lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel)
 • po splnění všech studijních povinností studenti obdrží "Osvědčení" a pokračují ve druhém stupni studia (další 3 semestry), kde již mají STATUT STUDENTA


Druhý stupeň studia - řádné studium (3 semestry/1,5 roku):

 • jedná se také o kombinované (dálkové) studium, kde výuka a jednotlivé zkoušky probíhají pouze o víkendech v Šumperku dle aktuálního rozrvhu
 • posluchači již mají statut studenta a studium je bezplatné
 • studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu bakalář (Bc.) 
 • absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu na PEF ČZU v Praze - Centru vzdělávání Šumperk

 

 

VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ - navazující magisterský stupeň (Ing.) trvá standardně 2 roky (4 semestry), s tím, že první polovinu studia (2 semestry/1 rok) student studuje v režimu celoživotního vzdělávání, které je zpolatněno. Druhou polovinu studia (2 semestry/1 rok) student studuje ve statutu studenta, které je již zdarma. Přihláška do navazujícího magisterského studia >>> ZDE

 

 

První stupeň studia – kurz CŽV (2 semestry):

 • jedná se o kombinované (dálkové) studium, kde výuka a jednotlivé zkoušky probíhají pouze o víkendech v Šumperku dle aktuálního rozrvhu
 • cena za studium za semestr/pololetí je 18 800,- Kč
 • platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel)
 • po splnění všech studijních povinností studenti obdrží "Osvědčení" a pokračují ve druhém stupni studia (další 2 semestry), kde již mají STATUT STUDENTA

 

Druhý stupeň studia - řádné studium (2 semestry):

 • jedná se také o kombinované (dálkové) studium, kde výuka a jednotlivé zkoušky probíhají pouze o víkendech v Šumperku dle aktuálního rozrvhu
 • posluchači již mají statut studenta a studium je bezplatné 
 • studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu inženýr (Ing.) 

 

NOVÝ STUDIJNÍ OBOR OD AKADEMICKÉHO ROKU 2024/2025

 

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ - navazující magisterský stupeň (Ing.) trvá standardně 2 roky (4 semestry), s tím, že první polovinu studia (2 semestry/1 rok) student studuje v režimu celoživotního vzdělávání, které je zpolatněno. Druhou polovinu studia (2 semestry/1 rok) student studuje ve statutu studenta, které je již zdarma. Přihláška do navazujícího magisterského studia >>> ZDE

 

Proč studovat projektové řízení - program se věnuje projektovému řízení z teoretického i praktického hlediska. V soukromé i veřejné sféře se odehrává množství menších či větších projektů, v rámci nichž je třeba koordinovat projektové týmy, řídit zdroje a rizika tak, aby byl projekt ukončen v určeném čase s dodržením schváleného rozpočtu. To vše je ovlivňováno množstvím faktorů, které je třeba brát v úvahu, a to vyžaduje znalosti a dovednosti, které se soustředí v osobě projektového manažera.

Řízení projektů je program, který vyžaduje schopnost řešit komplexní problémy, které zahrnují koordinaci jak časových možností, tak finančních a personálních zdrojů. K tomu se naučíte využívat nejen softwarovou podporu, jako je MS Project, A-dato Lynx nebo Jira, ale i množství exaktních kvantitativních nástrojů a naučíte se systémovému pohledu na věc. Studované předměty se věnují jak základům řízení projektů, a to klasických waterfall i těch agilních. Seznámíte se rovněž se specifikami práce při přípravě projektů na bázi českých a evropských dotačních titulů.

Protože jako projektový manažer budete hodně pracovat s lidmi, nahlédnete i do problematiky týmové práce z psychologického hlediska a naučíte se porozumět řízení lidských zdrojů. A jelikož se v projektech vyskytuje množství rizikových faktorů, na které je dobré být připraven, naučíte se i základy krizového řízení.

Budete se věnovat mezinárodním standardům projektového řízení, a to zejména PMBok, ale i ostatním metodikám, jako jsou IPMA-ICB a Prince 2. Program je akreditován českou komorou PMI a díky tomu budete mít přímý přístup k certifikaci CAPM od PMI.

 

 • Získáte přístup k základní certifikaci PMI a připravíte se i na další světové standardy (IPMA -ICB a Prince 2). 
 • Naučíte se, jak koordinovat projektové týmy, řídit zdroje a organizovat činnosti rozsáhlých projektů. 
 • Budete umět využívat softwarové nástroje pro řízení projektů, jako jsou MS Project, A -dato Lynx a Jira. 
 • Do výuky jsou zapojeni významní odborníci z?projektové praxe. 

 

Profil absolventa - jako absolventi budete schopni uplatnit své znalosti a dovednosti coby projektový manažer v prostředí od státních institucí po velké mezinárodní společnosti. Uplatnění najdete i na poli řízení IT projektů, které jsou dnes velmi rozšířené díky probíhající digitalizaci služeb i státní správy. Zvládnete aplikovat teoretické postupy a metody na reálné projekty od fáze počátečního nápadu, přes inicializační procesy, realizaci až po ukončení projektu. Budete schopni samostatně řídit menší i rozsáhlejší projekty, vést projektový tým, pracovat se softwarovou podporou, analyzovat projekt na základě projektového rámce, a to včetně identifikace a správy rizik. Budete rozumět technikám síťového modelování a časového plánování v projektech.

 

První stupeň studia – kurz CŽV (2 semestry):

 • jedná se o kombinované (dálkové) studium, kde výuka a jednotlivé zkoušky probíhají pouze o víkendech v Šumperku dle aktuálního rozrvhu
 • cena za studium za semestr/pololetí je 18 800,- Kč
 • platbu za kurz lze započítat do nákladů (organizace, podnikatel)
 • po splnění všech studijních povinností studenti obdrží "Osvědčení" a pokračují ve druhém stupni studia (další 2 semestry), kde již mají STATUT STUDENTA

 

 Druhý stupeň studia - řádné studium (2 semestry):

 • jedná se také o kombinované (dálkové) studium, kde výuka a jednotlivé zkoušky probíhají pouze o víkendech v Šumperku dle aktuálního rozrvhu
 • posluchači již mají statut studenta a studium je bezplatné 
 • studium je zakončeno vykonáním SZZ - získání titulu inženýr (Ing.) 

 

 

DŮLEŽITÉ ODKAZY: Univerzitní informační systémMoodleProvozně ekonomická fakultaČeská zemědělská univerzita

 


 

KONTAKTY:   

Centrum vzdělávání PEF ČZU Šumperk
Ing. Jiří Průša, Ph.D., MBA
tel.: 731 571 586
E-mail: prusa@pef.czu.cz, prusa@ajak-sumperk.cz

 

Studijní oddělení PEF ČZU v Praze
Mgr. Alena Lakomá
tel.: 224 382 331
E-mail: lakoma@pef.czu.cz

 

 

Kalendář akcí

Zobrazit všechny AKCE
Zobrazit všechny AKCE

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější používání našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky, předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

Souhlasím